Oficjalna strona

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 18 września 2023 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych komitetów oraz terminach losowań.

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 8 sierpnia 2023 r. ws. zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP wraz z kalendarzem wyborczym

Postanowienie Komisarza Wyborczego - okręgi gm. Olszanica

Postanowienie nr 60-2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Postanowienie nr 61-2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Komunikat PKW z dnia 14.08.2023 r. o liczbie wyborców w kraju ujetych w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodach głosowania

Uchwała NR 71/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych

Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych PKW w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 15.10.2023 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej

Wzór zgłoszenia

Wzór zgłoszenia - uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego

Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym

Zgłoszenie zamiaru korespondencyjnego

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Głosowanie z zaświadczeniem o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie glosowania

Oświadczenie właściciela o zamieszkaniu wyborcy

Zmiana miejsca głosowania

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Informacja Wójta Gminy Olszanica -Transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia

Wniosek - transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia

Bezpłatny transport z dojazdem do lokalu wyborczego - rozkład jazdy

Informacja dla mężów zaufania

Najczęściej zadawane pytania

Skip to content