Oficjalna strona

Wójt Gminy Olszanica ogłasza przetarg na rozbiórkę budynku mieszkalnego

W związku z planowaną budową drogi w miejscowości Uherce Mineralne oraz przygotowaniem terenu pod tę inwestycję Wójt Gminy Olszanica ogłasza:
 
Przetarg ofertowy nieograniczony na ROZBIÓRKĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO będącego własnością Gminy Olszanica, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków nr 20, posadowionego na działce o nr ewid. 131/2 obręb Uherce Mineralne (przy drodze krajowej w kierunku Leska).
 
Informacje dotyczące warunków rozbiórki:
– rozbiórka nastąpi staraniem i na koszt Nabywcy,
– przez rozbiórkę rozumie się rozebranie budynku; wywiezienie odzyskanego materiału z rozbiórki; wywiezienie powstałego gruzu oraz wyrównanie i uporządkowanie terenu,
– zakończenie prac rozbiórkowych i porządkowych należy zgłosić na piśmie przedstawicielowi gminy,
– wymagany termin rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu do dnia 19 stycznia 2024 r.
 
Cena wywoławcza wynosi: 0,00 zł netto – Wynagrodzenie Oferenta stanowi materiał uzyskany z rozbiórki.
 
Termin składania ofert do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 10:00
 
Szczegóły przetargu dostępne w BIP Olszanica w zakładce Ogłoszenia pod adresem: https://tinyurl.com/rozbiorka-budynku-mieszkalnego
Skip to content