Oficjalna strona

Warsztaty muzyczne- chór

Zajęcia muzyczne – chór w Uhercach Mineralnych

Prowadząca- Magdalena Kobrzyńska

W zajęciach chóru w Uhercach Mineralnych uczestniczyło 13 osób (8 kobiet, 5 mężczyzn). Próby i występy miały miejsce w Kościele Parafialnym w Uhercach Mineralnych.

Zakres treściowy 1 cyklu warsztatu :

 1. Przesłuchanie chętnych osób do chóru. Podział na głosy. Ćwiczenia emisji i dykcji głosu.
 2. Nauka śpiewania pieśni „Wierzę w Ciebie”, rozczytywanie melodii w 3 głosie.
 3. Utrwalenie melodii w głosach sopran, alt, bas pieśni „Wierzę w Ciebie”. Próba śpiewania w 3 głosie.
 4. Ćwiczenia emisji, dykcji głosu. Nauka melodii refrenu pieśni „Misericordias Domini” w 4 głosie.
 5. Nauka melodii zwrotek pieśni „Misericordias Domini”. Próba śpiewania wszystkich zwrotek i refrenu.
 6. Ćwiczenia emisyjne i dykcyjne. Utrwalenie melodii w głosach sopran, alt, bas pieśni „Wierzę w Ciebie”.
 7. Ćwiczenia intonacyjne, dykcyjne. Utrwalenie poznanych pieśni.
 8. Ćwiczenia emisyjne, oddechowe. Utrwalenie poznanych pieśni.
 9. Ćwiczenia rozszerzające skalę głosu, wyrównywanie barwy. Rozczytywanie i nauka melodii pieśni

     „Gaude Mater Polonia” w 4 głosie.

 1. Utrwalenie melodii pieśni „Gaude Mater Polonia” w głosach sopran, alt, tenor, bas. Próba śpiewania w 4 głosie.

Zakres treściowy 1 cyklu warsztatu: 

1.Ćwiczenia emisji i dykcji głosu. Przypomnienie i utrwalenie poznanych pieśni w 1 sesji.

 1. Doskonalenie intonacji przez ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową na wysokość dźwięku. Rozszerzanie skali głosu. Nauka śpiewania pieśni „Duchu Święty Boże”, rozczytywanie melodii w 3 głosie.
 2. Utrwalenie melodii w głosach sopran, alt, bas pieśni „Duchu Święty Boże”. Próba śpiewania w 3 głosie.
 3. Ćwiczenia emisji, dykcji głosu. Nauka melodii pieśni „Kto spożywa ” w 3 głosie.
 4. Nauka melodii pieśni „Kto spożywa”. Próba śpiewu w 3 głosie.
 5. Ćwiczenia emisyjne i dykcyjne. Utrwalenie melodii w głosach sopran, alt, baryton pieśni „Kto spożywa”.
 6. Ćwiczenia intonacyjne, dykcyjne. Nauka melodii pieśni „Pokłon Tobie” w 3 głosie.
 7. Ćwiczenia emisyjne, oddechowe. Nauka melodii pieśni „Pokłon Tobie” w 3 głosie. Utrwalenie poznanych pieśni.
 8. Ćwiczenia rozszerzające skalę głosu, wyrównywanie barwy. Rozczytywanie i nauka melodii pieśni „Chleb niebiański” w 4 głosie.
 9. Utrwalenie melodii pieśni „Chleb niebiański” w głosach sopran, alt, tenor, bas. Próba śpiewania w 4 głosie.
 10. Ćwiczenia emisyjne i dykcyjne. Utrwalenie melodii w głosach sopran, alt, tenor, bas pieśni „Chleb niebiański”. Utrwalenie poznanych pieśni.
 11. Stosowanie ćwiczeń dykcyjnych oraz praca nad poprawieniem wymowy w czasie śpiewu, rozwijanie umiejętności frazowania. Utrwalenie poznanych melodii pieśni.

 

 

Zajęcia muzyczne – chór w Olszanicy

W  zajęciach muzycznych uczestniczyło 14 osób (12 K, 2 M).

Próby i występy miały miejsce w Kościele Parafialnym w Olszanicy oraz w siedzibie „Stowarzyszenia Miłośników Gminy Olszanica i okolic”.

 

Zakres tematyczny tego warsztatu obejmuje następujący zakres :

 1. Przesłuchanie chętnych osób do chóru. Podział na głosy. Ćwiczenia emisji i dykcji głosu.
 2. Nauka śpiewania pieśni „Wierzę w Ciebie”, rozczytywanie melodii w 3 głosie.
 3. Utrwalenie melodii w głosach sopran, alt, bas pieśni „Wierzę w Ciebie”. Próba śpiewania w 3 głosie.
 4. Ćwiczenia emisji, dykcji głosu. Nauka refrenu melodii pieśni „Śpiewajmy dziś” w 3 głosie.
 5. Nauka melodii zwrotek pieśni „Śpiewajmy dziś”. Próba śpiewania wszystkich zwrotek i refrenu.
 6. Ćwiczenia emisyjne i dykcyjne. Utrwalenie melodii w głosach sopran, alt, bas pieśni „Wierzę w Ciebie”, „Śpiewajmy dziś”.
 7. Ćwiczenia intonacyjne, dykcyjne. Utrwalenie poznanych pieśni. Nauka melodii pieśni „Pozdrawiam Ciebie Matko” w 2 głosie.
 8. Ćwiczenia emisyjne, oddechowe. Utrwalenie poznanych pieśni. Nauka melodii pieśni „Uczyńcie co Wam mówi Syn” w 2 głosie.
 9. Ćwiczenia rozszerzające skalę głosu, wyrównywanie barwy. Rozczytywanie i nauka melodii pieśni

     „Uwierz Polsko” w 2 głosie.

 1. Utrwalenie melodii pieśni „Uwierz Polsko” w głosach sopran, bas. Utrwalenie poznanych pieśni.

   

Skip to content