Oficjalna strona

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

Informacja komisarza wyborczego w Krośnie II

Postanowienie Nr 188-2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Nr 189-2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie nr 192 ws. zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie nr 194 ws. zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

Skip to content