Oficjalna strona

Pracownicy socjalni

  • Anna Żelazko teren działania – Olszanica, Stefkowa, Zwierzyń
  • Wioletta Rudiak teren działania – Paszowa, Wańkowa, Orelec, Rudenka
  • Krystyna Tkacz teren działania – Uherce Min. w tym zakład karny

Komórka realizuje zadania wynikające z:

–  ustawy o pomocy społecznej,

–  ustawy Karta Dużej Rodziny,

–  ustawy o systemie oświaty – stypendia i zasiłki szkolne,

–  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obsługuje Zespół Interdyscyplinarny w Olszanicy

–  prowadzi obsługę administracyjno-techniczną Gminnej Komisji Rozwiazywania   Problemów Alkoholowych.

 

Obsługa stron w budynku UG pokój Nr 10-11, telefon 13 4617004, 134617045 w. 42, 58

Skip to content