Oficjalna strona

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę
o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

 Zapraszamy dzieci rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki.

Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków
i chorób zawodowych rolników. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” i służy upowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych. Działanie jest częścią kampanii prewencyjnej „Rola rolnika, by upadku unikał”. 

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. 

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. W rymowance muszą się znaleźć przynajmniej 4 słowa użyte w dowolnej liczbie i formie. Wymagane słowa to: upadek, przyczyna, prewencja, zdrowie, buty, ślisko, bezpieczeństwo, wchodzić. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka. 

Na etapie wojewódzkim, który kończy się 22.04.2022 r., 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł brutto oraz skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej, która spośród 48 prac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS wybierze 20 najlepszych rymowanek. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł brutto. Gala podsumowująca zaplanowana jest na czerwiec 2022 roku.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu na stronie https://www.krus.gov.pl

Zachęcamy uczestników Konkursu do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi opracowanymi dla dzieci, które znajdują się pod linkiem: 


https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3618&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c154749f51f80da4e7eeb6af699e1292

W przypadku pytań prosimy o kontakt z  najbliższym OR KRUS lub Biurem Prewencji,
tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl. 

Źródło: www.krus.gov.pl

Plakat

Skip to content