Oficjalna strona

Nowa taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 13.10.2022 weszła w życie zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nowa taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Olszanica na okres 3 lat.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Grupa 1

 – cena ścieków (zł/m3)

15,26

14,83

14,68

stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./miesiąc)

4,44

4,44

4,44

Grupa 2

 – cena ścieków (zł/m3)

15,44

14,92

14,91

stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./miesiąc)

4,44

4,44

4,44

Grupa 3

 – cena ścieków (zł/m3)

15,77

15,40

15,25

stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./miesiąc)

4,44

4,44

4,44

Jednocześnie Wójt Gminy Olszanica informuje o podjęciu uchwały dotyczącej ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków w wysokości 8,75 brutto

Dopłata obowiązuje dla gospodarstw domowych.

Załączniki:
Uchwała Rady Gminy Olszanica w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Skip to content