Oficjalna strona

Ankieta dotycząca strategii rozwoju Gminy Olszanica

Szanowni Państwo!

Strategia Rozwoju Gminy Olszanica jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat.

Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy Olszanica a także jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania Gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy Olszanica.

W związku z tym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszego samorządu.

Ankieta dostępna pod adresem:
https://gminaolszanica.pl/strefa-mieszkanca/strategia-rozwoju-gminy-olszanica-wypelnij-ankiete/

Skip to content